ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

Рязане и гравиране на множество материали

АБКАНТ

Услуги за огъване на листов материал

РУТЕР

Механично рязане и гравиране на рутер

ФРЕЗОВАНЕ

CNC Фрезоване с обработващ център

СТРУГОВАНЕ

Услуги със струг

ЗАВАРЯВАНЕ

CO2 заварки

 

 

 

 

На 04.08.2020 г. „Техноимпекс 68“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6620-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът BG16RFOP002-2.073-6620-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на обща стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 04.08.2020 г.

Край на проекта: 04.11.2020 г.

                                                           

 

 

Договор за безвъзмездна помощ  № BG16RFOP002-2.040-0606-C01

„Техноимпекс 68” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0606-C01 по проект: Подобряване на производствения капацитет във фирма Техноимпекс 68“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е:

Проектното предложение е насочено към постигане на следните две основни цели: „1. Повишаване на производствения капацитет“ и „2. Засилване на експортния потенциал на кандидата“, които съответстват напълно, както на целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет в предприятието „Техноимпекс 68“ ЕООД, чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството, както и засилване на експортния потенциал. При постигането на предвидената цел ще се повиши производителността на предприятието, ще се намалят разходите за производство и ще се подобри качеството на произведените изделия.

Специфичните цели, чрез които ще бъдат постигнати основните са:

  1. Оптимизиране на определени етапи от технологията за производство на предприятието, което ще повиши производствения капацитет на фирмата.
  2. Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност;
  3. Повишаване на приходите от износ;
  4. Разширяване на пазарните позиции в страната и ЕС.

В резултат на изпълнението на проекта:

– ще се внедри в производство нова производствена машина в звената от производство, където се срещат затруднения и необходимост от въвеждане на допълнително оборудване;

– производителността ще се увеличи

– ще се реализира увеличение на износа

– ще се повиши ефективността на производствените разходи.

Обща стойност: 168 576, 72лв., от които 100 303,14 лв. европейско и 17 700,56лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 17.02.2019г. и е с продължителност 12 месеца.

За нас:

„Техноимпекс 68“ ЕООД работи на българския и чуждестранния пазар от 2009г., специализирана в механичната обработка на всички видове метали и пластмаси. Фирмата разширява дейността си в областта на лазерното рязане и гравиране, както на единични изделия, така и на големи серии.
Висококвалифицираният и опитен екип от специалисти във фирмата и съвременните машини и оборудване, допринасят за професионализма при изпълнението на предлаганите от нас продукти и услуги.

Нашата мисия:

В Техноимпекс 68 се стремим да бъдем добър бизнес партньор за нашите клиенти, а именно да бъдем коректни, да поддържаме високо качество на продуктите и услугите, съобразявайки се с желанията и изискванията на клиента

За запитвания и коментари може да използвате контактната форма по-долу.